Selecteer een pagina
Juf Willemijn - hoe gaat het met uw kind

Hoe gaat het met uw kind?

Wat nou als uw kind niet lekker in z’n vel zit? Als het stil is of teruggetrokken. Wanneer zelfvertrouwen bij bijvoorbeeld lezen en schrijven de ontwikkeling van uw kind in de weg staat?

Zegt uw kind vaak: “Ik kan het niet”, vraagt uw kind veel om hulp? Hoe ontwikkelt hij/zij zich in sociaal-emotionele zin, bijvoorbeeld: Vindt uw kind het lastig om met leeftijds- genootjes om te gaan of vraagt het ongepast aandacht?

Is er een steuntje-in-de-rug nodig bij leren lezen en schrijven?

U maakt zich misschien wat zorgen. Wanneer extra aandacht uw kind goed zou helpen bij de ontwikkeling, kan ondersteuning bij leren, of op sociaal-emotioneel vlak, het verschil maken. Ook vanuit school kan de wens komen voor extra ondersteuning. Dit schat de school in op basis van observaties van de leerkracht, informatie van u als ouders, en het werk, de werkhouding en de resultaten van het kind.

Talent om kinderen te laten zien wie ze zijn

Met 25 jaar ervaring als leerkracht in de onderbouw van het basisonderwijs, medewerker van de Kindertelefoon en moeder van 3 kinderen heb ik enorm veel ervaring opgedaan.

Veel geleerd, gezien, gehoord en genoten van de spontaniteit en onbevangenheid van kinderen van 4 tot 8 jaar en hun ouders/verzorgers.

Als ouder is het vaak lastig om bij het gevoel van uw eigen kind te komen. Soms is het prettig voor een kind om met iemand te werken die niet emotioneel betrokken is bij hem of haar. In mijn lange loopbaan in het basisonderwijs is dat altijd duidelijk geweest.

Mijn passie is om kinderen te begeleiden vanuit mijn gevoel en voor mij is ieder kind gelijk. Ieder kind heeft daarom recht om in het zonlicht te staan. De ene boom groeit niet in de schaduw van de ander. Ik kan uw kind goede ondersteuning geven en het helpen weer te lachen, spelen en vertrouwen in zichzelf te krijgen.

Juf Willemijn - Hulp voor het jonge kind

Hulp voor het jonge kind

Ik heb in mijn loopbaan als leerkracht basisonderwijs heel vaak kortdurende hulpvragen gekregen van ouders. Het betreft kinderen die net tussen wal-en-schip vallen waarvoor ik nu specifieke hulp aanbiedt. Leerkrachten hebben eenvoudig te weinig tijd en ruimte voor kinderen die wat extra hulp kunnen gebruiken.

Met uw hulpvraag richt ik mij vanuit mijn eigen ervaring op kinderen uit groep 1 t/m 3. Bij mij kan uw kind terecht wanneer extra aandacht meehelpt om nieuwe zelfinzichten en vaardigheden te leren.

Wanneer het mogelijk is werk ik zoveel mogelijk oplossingsgericht, kijk niet naar problemen maar naar mogelijkheden en kwaliteiten van uw kind. Spelenderwijs gaan we samen op weg naar eigen oplossingen.

Deze manier van werken heeft meestal een positieve invloed op een kind en daardoor zal het lekkerder in z’n vel zitten en staat steviger in zijn schoenen.

Waarmee kan ik uw kind helpen:
• achterstand met (begrijpend) lezen & schrijven
• hulp bij sociaal-emotionele problemen
• aanleren van sociale vaardigheden
• bouwen aan zelfvertrouwen & weerbaarheid
• begeleiding bij verwerven van vaardigheden (vb. luisteren, concentratie, motoriek, uitgestelde aandacht)

Dat doe ik met:
• taalspelletjes
• lezen en schrijven (verhalen, letters, klanken)
• creatieve werkvormen zoals klei/knutselen/tekenen/kleuren/bewegings- en lichaamsgerichte oefeningen
• diverse spelvormen zoals: rollenspel, (hand)poppenspel, kaartspellen over emoties of positieve gedachten,..

en toegespitst / inspelend op de behoefte en interesse van het kind.

Waar:
De locatie van de sessies met uw kind wordt bepaald na overleg. Dit kan zijn op school, thuis bij het kind, in de natuur of op een andere locatie.

Nieuwsgierig en leergierig

De basis voor lezen en leesplezier wordt in de eerste levensjaren gelegd. Kinderen die actief worden gestimuleerd bij hun taalontwikkeling, door veel voor te lezen en ze aan te moedigen zelf te lezen, zijn gemotiveerder om te lezen, lezen meer en zijn taalvaardiger. Ze begrijpen teksten beter en hebben vaak meer succes op school dan kinderen die niet of heel weinig lezen.

De kleuterperiode is een hele belangrijke periode waarin uw kind spelenderwijs werkt aan zijn taal- en rekenontwikkeling. Denk maar eens aan het leren tellen waardoor uw kind bezig is met getalbegrip. Of het bouwen in de bouwhoek waarbij de ruimtelijke ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Hulp om de taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen is dus voor ieder kind enorm belangrijk!

Zelfvertrouwen is een van de belangrijkste voorwaarden voor het leren van een taal. Als de leerkracht aangeeft dat de ontwikkeling van het lezen of rekenen echt achterblijft of moeizaam verloopt, dan kan extra ondersteuning veel hulp bieden.

De meeste kinderen hebben niet veel moeite met goed leren lezen. Toch zijn er in groep 3 tussen leerlingen grote verschillen in technisch lezen. Deze verschillen nemen in de hogere groepen toe. Vooral de leessnelheid en de mate van automatisering van leesprocessen blijven bij sommige lezers achter. Ze lezen langzamer, vaak letter-voor-letter, en dat gaat op den duur ten koste van hun motivatie en leesbegrip.

Het is dus van groot belang dat deze lezers al in groep 3 snel en accuraat leren lezen, mét aandacht voor de betekenis van hetgeen ze lezen.

Juf Willemijn - Logo